Atık Hizmetleri

Hastanelerimizde Atık Yönetimi Yönetmeliğine uygun olarak atıklardan kaynaklı riskleri ortadan kaldırmak, insan ve çevre sağlığını korumak için; atıkların belirlenen iç depolama noktalarından alınarak güvenli biçimde ayrılması, işleme alınması, varış noktalarına taşınması ve imhasını kapsayan ulusal ve uluslararası standartlara uygun 7 gün, 24 saat kesintisiz ve kapsamlı bir şekilde Atık Yönetimi Hizmeti verilmektedir.