İnsan Kaynakları Politikamız

YDA Sağlık İnsan Kaynakları Politikası

 • YDA Sağlık plan ve hedefleri doğrultusunda organizasyon yapısını dinamik tutmak ve yeniliklere hazır olmasını sağlamak,
 • YDA Sağlık’a eğitim düzeyi yüksek, iyi yetişmiş, yeniliklere ve değişimlere açık, girişimcilik yeteneğine sahip, enerjik,
  kendisini ve işini geliştirmeyi hedefleyen kadrolar yetiştiren, YDA Sağlık değerlerini benimseyip yaşatacak kişileri kazandırmak,
 • Hedeflere dayalı performans yönetimi ile çalışanların verimliliğini arttırmak,
 • Çalışanlara, daha profesyonel bir ortam ve kariyer geliştirme fırsatları yaratarak aidiyet duygusunu arttırmak,
 • Kaliteyi arttırmaya yönelik eğitim ve sınav faaliyetlerini yürütmek.

YDA Sağlık İnsan Kaynakaları Profili

 • Üstlendiği işe uygun yetkinliğe sahip,
 • Sorumluluk sahibi ve güvenilir,
 • İstekli, azimli, yeniliklere açık ve gayretli,
 • Müşteri memnuniyeti odaklı,
 • Girişimcilik yeteneğine sahip,
 • Ürün kalitesinin sağlanmasında ve arttırılmasında bireysel sorumluluğunun farkında.