Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Hizmetleri

Sterilizasyon Hizmetleri kapsamında, cerrahi müdahalelerde kullanılacak cerrahi setler ve ekipmanlar son teknoloji cihazlar ile Dünya Sağlık Örgütünün öngördüğü uluslararası teknikler kullanılarak steril edilmektedir.

Merkezi Sterilizasyon Üniteleri’nde cerrahi setler ve malzemeler steril edilerek yeniden kullanıma hazırlanması sırasındaki tüm işlemler, elektronik ortamda Otomasyon Kayıt Sistemi ile kayıt altına alınmakta ve her bir işlemin izlenebilirliği sağlanmaktadır.

Dezenfeksiyon Hizmetleri kapsamında, ameliyathaneler, steril alanlar ve diğer gerekli alanların enfeksiyon kontrol komitesi prensipleri doğrultusunda dezenfeksiyon işlemleri sistemli ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilmektedir.