Temizlik Hizmetleri

Enfeksiyon riski açısından Hijyen koşullarının hayati önem taşıdığı Temizlik Hizmetlerinde her türlü temizlik ihtiyacına yönelik, hastanelerin özel gereksinimleri doğrultusunda her alan için özel makine, ekipman ve sarf/kimyasal kullanarak etkin, sürdürülebilir ve kaliteli temizlik hizmeti vermektedir. Bu kapsamda; çevreyi, doğayı ve insan sağlığını korumaya yönelik tüm teknolojik gelişmeler takip edilmekte, sürekli hizmet içi eğitimler ile personel gelişimini sağlayarak, hasta ve personel için evrensel standartlarda sağlıklı ve güvenli bir çevre oluşturulmaktadır.