Vizyon & İlkelerimiz

YDA Sağlık Vizyon & İlkeleri

  • Uzmanlaştığı faaliyet alanlarında lider konumda olmak ve uluslararası standartlarda hizmet sunmak.
  • Tüketicilere, çalışanlara ve tedarikçilere karşı dürüst davranmak.
  • Tüketici taleplerine öncelik vererek, ürün ve hizmet kalitesiyle oluşturduğu müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamak.
  • Tüm paydaşları ile profesyonellik ve karşılıklı güven ilkesine dayalı  uzun süreli ilişkiler kurmak.
  • İş programı ve teknik şartnamelere azami özen göstererek üstlenmiş olduğu işleri zamanında bitirerek teslim etmek.
  • Nitelikli personel istihdam etmek ve  çağdaş bir  yönetim sistemine sahip olmak.
  • Kurum içi eğitimlerle istihdam gücünü ve kalitesini yükselterek geliştirmek.
  • Yüksek etik standartlara bağlı kalmak.